اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


پذیرش مقاله "Harnessing self-assembled peptide nanoparticles in epitope vaccine design" در ژورنال Biotechnology Advances

mina zarei

1396-4-17

پذیرش مقاله "Harnessing self-assembled peptide nanoparticles in epitope vaccine design" در ژورنال Biotechnology Advances

مقاله دکتر یونس قاسمی رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی با عنوان "Harnessing self-assembled peptide nanoparticles in epitope vaccine design" در ژورنال "Biotechnology Advances" به چاپ و انتشار رسیده است. IF این ژورنال 10.597 می باشد.

 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071