اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


رتبه اول در بین مراکز بیومدیکال بالای 3 سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز

mina zarei

1396-4-17

رتبه اول در بین مراکز بیومدیکال بالای 3 سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز

در ارزشیابی سال 94 مراکز تحقیقاتی، مرکز تحقیقات علوم دارویی حائز رتبه نخست در بین مراکز بیومدیکال بالای 3 سال دانشگاه گردیده است.

 

 

 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071