اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور در مرکز تحقیقات علوم دارویی شیراز1394-5-21

مرکز تحقیقات علوم دارویی در نظر دارد از نیمسال دوم تحصیلی اقدام به پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش محور نماید.

شرایط پذیرش متعاقبا اعلام می گردد.

دکتر یونس قاسمی - رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی

 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071