اخبار و اطلاعيه ها

آرشيو


کنگره دانشجویی کشوری علوم دارویی - آبان 931393-6-2

 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071