موافقت پذیرش 2 نفر دانشجوی پی اچ دی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم دارویی

آقای دکتر یونس قاسمی ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم دارویی و مدیر محترم گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی موافقت پذیرش 2 دانشجوی پی اچ دی پژوهشی را از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ نموده اند.

 

 

Feature Slides

تبریک به جناب آقای دکتر یونس قاسمی به مناسبت انتصاب ریاست دانشکده علوم و فن آوری های نوین پزشکی1394-9-25

جناب آقای دکتر یونس قاسمی

با اهدا سلام و احترام و آرزوی توفیق روز افزون، بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی را به ریاست دانشکده علوم و فن آوری های نوین پزشکی صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه ایزد منان  آرزوی توفیق هر چه بیشتر جنابعالی را خواستاریم . 

از طرف اعضای هیات علمی و کارکنان مرکز تحقیقات علوم دارویی شیراز