موافقت پذیرش 2 نفر دانشجوی پی اچ دی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم دارویی

آقای دکتر یونس قاسمی ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم دارویی و مدیر محترم گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی موافقت پذیرش 2 دانشجوی پی اچ دی پژوهشی را از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ نموده اند.

 

 

Feature Slides

برگزاري ششمين دوره فلوشيپ فرهنگي توسط معاونت فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه1394-9-25

با سلام و احترام
نظر به برگزاري ششمين دوره فلوشيپ فرهنگي توسط معاونت فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه از تاريخ سه شنبه 1/10/94 لغايت 3/10/94 خواهشمند است مراتب به صورت عاجل به اطلاع كليه اعضاي محترم هيأت علمي جهت ثبت نام در دوره رسانده شود.
ملاحظات:
1- برنامه زمان بندي كارگاه هاي فلوشيپ فرهنگي به پيوست مي باشد.
2- زمان برگزاري فلوشيپ فرهنگي: از روز سه شنبه 1/10/94 لغايت پنج شنبه 3/10/94 از ساعت 8 لغايت 17 
3- مكان برگزاري كارگاه ها: 
الف) كارگاه طب اسلامي: خيابان نيايش- مجتمع فرهنگي تفريحي ولايت- سالن كنفرانس
ب) ساير كارگاه ها: ميدان امام حسين(ع)- دانشكده پزشكي- ساختمان شماره 2- طبقه نهم- سالن كنفرانس اخلاق پزشكي
4- ثبت نام ازطريق تماس با شماره 09374614682 و ارسال تصوير فيش واريزي (بند 6)  به آدرس الكترونيكي farhangdep@sums.ac.ir
5- هزينه ثبت نام در كارگاه مبلغ -/000/750 ريال معادل هفتاد و پنج هزار تومان.
     - در صورت انصراف از حضور در فلوشيپ، هزينه پرداخت شده مسترد نخواهد شد.
     - شركت كنندگان محترم قبل از پرداخت هزينه، از ظرفيت موجود و ثبت نام خود اطمينان حاصل نمايند.
 6- واريز هزينه ثبت نام به حساب شماره 1535770925، شناسه واريز 241958010157  نزد بانك ملت شعبه پزشكي شيراز (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت)- به نام درآمدهاي اختصاصي معاونت فرهنگي و امور دانشجويي 
7- آخرين مهلت ثبت نام: پايان وقت اداري (ساعت 15) روز يكشنبه 29/9/94
8- ظرفيت شركت كنندگان در دوره 50 نفر مي باشد لذا بديهي است امكان ثبت نام پس از تكميل ظرفيت يا اتمام زمان ثبت نام مقدور نمي باشد.
9- با توجه به اينكه يك دوره فلوشيپ فرهنگي معادل 32 ساعت مي باشد و كارگاه هاي جاري 24 ساعت درنظر گرفته شده است، مابقي طي كارگاه هايي كه متعاقبا ( درسال 94) اعلام خواهد شد، تكميل و برگزار مي گردد.
10- قابل توجه مي باشد طبق برنامه زمان بندي (به پيوست)، انتخاب و حضور شركت كنندگان در يكي از موارد 3 يا 4 و 5 يا 6 اختياري مي باشد. ليكن انتخاب هريك از آنها و اعلام در زمان ثبت نام الزامي است.
11- لازم به يادآوري است كه هر دوره فلوشيپ فرهنگي تنها جهت يك دوره ارتقاء لحاظ مي گردد. لذا اعضاي محترم هيأت علمي كه قبلا نسبت به دريافت گواهي فلوشيپ فرهنگي اقدام نموده و ارتقاء مرتبه نداشته اند، از شركت مجدد خودداري فرمايند.
 
   دكتر كوروش عزيزي
معاون فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه