موافقت پذیرش 2 نفر دانشجوی پی اچ دی پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم دارویی

آقای دکتر یونس قاسمی ریاست محترم مرکز تحقیقات علوم دارویی و مدیر محترم گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده داروسازی موافقت پذیرش 2 دانشجوی پی اچ دی پژوهشی را از معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اخذ نموده اند.

 

 

Feature Slides

دکتر یونس قاسمی طی حکمی از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به عضویت کمیته فناوری و نوآوری موسسه ملی توسعه و تحقیقات علوم پزشکی ایران منصوب گردیدند.1394-1-17

دكتر يونس قاسمي رییس مرکز تحقیقات علوم دارویی و مدير گروه بيوتكنولوژي دانشكده داروسازي طي حكمي از سوي دكتر رضا ملك زاده معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت به عنوان يكي از اعضاي كميته ي نه نفره فناوري و نو آوري موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران منصوب شد.

اين موسسه با حمايت هاي معاونت راهبردي رياست جمهوري و وزارت بهداشت راه اندازي شده كه هدف آن اعطاي گرنت هاي تحقيقاتي به طرح هاي برتر پژوهشي در علوم تحقيقات پزشكي است.

همچنين در موسسه توسعه تحقيقات علوم پزشكي يكصد نفر از نخبگان و برجستگان حوزه تحقيقات علوم پزشكي همكاري مي نمايند كه هر يك جايگاهي ويژه در ارائه مقالات مطرح و برتر پزشكي در عرصه هاي بين المللي بوده و داراي پراستنادترين مقالات هستند.