معرفی مركز
مرکز تحقیقات علوم دارویی فعالیت خود را از سال 1387 اغاز نمود. این مركز در سال 1389 موفق به كسب موافقت اصولی و در سال 1390 موفق به كسب موافقت قطعی از شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی گردید. با توجه به پتانسیل اعضای هیات علمی و امكانات دستگاهی و فضای موجود، پروژه های تحقیقاتی کاربردی و بنیادی متعددی در زمینه های مختلف علوم دارویی و بیوتکنولوژی طراحی و به انجام رسیده که منجر به ارائه نتایج در مجله ها و همایش های معتبر بین المللی و داخلی گردیده است. همچنین تلاش برای گسترش فعالیت ها مطابق با برنامه استراتژیک مرکز در حال انجام می باشد. هدف اصلی این مرکز، توسعه تحقیقات در عرصه های مختلف علوم دارویی از جمله فارماسیوتیكس، شیمی دارویی، فارماكولوژی، فارماكوگنوزی، داروسازی بالینی، و فن آوری های نوین دارویی شامل بیوتکنولوژی دارویی و نانوتكنولوژی دارویی می باشد.
این مرکز با مشخص كردن اولویت های تحقیقاتی در كنار اجرای تحقیقات بنیادی به منظور تولید علم، با فراهم آوردن بستری مناسب و ایجاد انگیزه های متعالی برای فعالیت های علمی، انجام پژوهش های كاربردی مورد نیاز جامعه را از مهمترین رسالت خود می داند.

 
 
 
مركز تحقيقات علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شیراز- کیلومتر پنج دروازه قرآن - رکن آباد - خیابان کارآفرین
دانشکده داروسازی
تلفکس: 32426729-071